Iedereen burgemeester

Hoe zou u zelf Galmaarden besturen? Wat kan er beter? Wat moét er veranderen? Inspraak is voor de N-VA geen loos begrip. U kan écht wel mee het beleid in uw gemeente bepalen. Vul dan ook nu deze enquête in. Want uw mening telt. Uw ideeën zijn belangrijk. Galmaarden is ook van u.

1. Gemeentelijke diensten en communicatie
Helemaal niet akkoordNiet akkoordGeen meningAkkoordHelemaal akkoord
Openingsuren administratief centrum zijn goed
Aanbod gemeenelijke bibliotheek volstaat
OCMW is voldoende bereikbaar
Er is voldoende gemeentelijke communicatie
Er is voldoende inspraak in het beleid
2. Cultuur, handel en horeca
Helemaal niet akkoordNiet akkoordGeen meningAkkoordHelemaal akkoord
Het gemeentelijk erfgoed is toegankelijk
Er zijn voldoende culturele voorstellingen
Er zijn voldoende horecagelegenheden
Er zijn voldoende lokale handelaars
3. Vlaams beleid
Helemaal niet akkoordNiet akkoordGeen meningAkkoordHelemaal akkoord
Het Vlaams karakter blijft bewaard
De gemeente voert een goed integratiebeleid
De gemeente maakt werk van vernederlandsing
Scholen lijden onder groot aantal anderstaligen
Sportclubs zijn voldoende Nederlandstalig
4. Verkeer, mobiliteit en openbaarheid bestuur
Helemaal niet akkoordNiet akkoordGeen meningAkkoordHelemaal akkoord
De verkeersveiligheid is goed
Het aanbod van openbaar vervoer is goed
Er is voldoende aandacht voor trage weggebruikers
Er is voldoende parkeergelegenheid
Gemeente maakt de verkoop van gronden bekend
5. Gemeentelijke aanblik en onderhoud
Helemaal niet akkoordNiet akkoordGeen meningAkkoordHelemaal akkoord
Sluikstorten wordt voldoende aangepakt
Gemeentelijke plantsoenen worden onderhouden
De begraafplaatsen zijn onderhouden
Er is voldoende groene ruimte
Wateroverlast wordt voldoende bestreden
6. Veiligheid
Helemaal niet akkoordNiet akkoordGeen meningAkkoordHelemaal akkoord
Onze gemeente is veilig
Er is voldoende politie op straat
Bewakingscamera’s kunnen overlast bestrijden
De politie is aanspreekbaar
Budget
12345678910
Bestrijding van zwerfvuil
Installeren van veiligheidscamera’s
Verbeteren voet- en fietspaden
Verbeteren gemeentelijke website en e-loket
Verbetering infrastructuur voor cultuur (zaal, muziekschool...)
Uitbreiding sportinfrastructuur
Gratis ophaling grof vuil en uitbreiding containerpark
Meer groen in de gemeente
Bijkomende subsidiëring verenigingen & buurtfeesten
Behoud Vlaams karakter van de gemeente
Verlaging gemeentelijke belastingen

Bedankt voor uw medewerking!
De resultaten van deze anonieme enquête zullen wij meenemen bij de opmaak van ons verkiezingsprogramma.