CD&V-college beslist alleen over herbestemming kerk Galmaarden

Op 14 mei 2016, over deze onderwerpen: Sint-Pieterskerk

Ondanks de oproep van N-VA Galmaarden tijdens de gemeenteraad van 26 april jongstleden om een werkgroep rond herbestemming van de kerk samen te stellen met een ruim maatschappelijk draagvlak, zet het college van schepenen en burgemeester de bevolking buiten spel. In plaats van experten vanuit alle ideologieën, politieke partijen en adviesraden wordt de werkgroep enkel samengesteld met alle mannelijke leden van het schepencollege en de burgemeester met name Pierre Deneyer, Patrick Decat, Ludo Persoons en Armand Biesemans.

“Opnieuw bewijst dit bestuur dat democratie in Galmaarden niet bestaat. Ik hoop dat de bevolking verder ontwaakt en eindelijk opstaat om te eisen dat ook zij inspraak krijgen. ” zegt Jean-Paul Souffriau namens de N-VA fractie.

N-VA zag liever een ruime werkgroep zodat de nieuwe bestemming van de kerk door de ganse bevolking gedragen wordt. Nu kiezen enkel de CD&V-schepenen de bestemming van de kerk. Zij hebben ook al een aantal mogelijkheden naar voor geschoven bij het indienen van het dossier. Nl. zorgproject zoals sociaal wonen of sociaal tewerkstellingsproject, handel of horeca en ontmoetingsplaats of open markt. Mogelijkheden zoals kleine gebedsruimte of kerkdienst worden dus niet weerhouden. Volgens N-VA Galmaarden zou er eerst best een behoeftestudie komen alvorens project of mogelijkheden uit te sluiten. Vooral omdat hier toch een groot kostenplaatje aan vast hangt, de bestemming voor jaren lang zal vast liggen, de kerk een belangrijke plaats opeist in het centrum. Maar nog meer omdat de kerk van iedereen is.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is