Franstalige MR-folders in Galmaarden geven N-VA gelijk

Op 28 september 2012

Franstalige MR-folders in Galmaarden geven N-VA gelijk

Deze week ontvingen verschillende inwoners van Galmaarden de verkiezingsfolder van MR-UF in hun bus, met een niet mis te verstane boodschap:

 “Tegelijkertijd heeft de MR de fundamentele rechten van de Franstaligen niet alleen kunnen bewaren maar zelfs verbeterd. Onze lokale vertegenwoordigers blijven ook nu op het terrein, in onze gemeenten (met of zonder faciliteiten) zorgen voor het respect van onze rechten, zonder agressiviteit maar ook zonder enige zwakheid”.

Voor N-VA is het duidelijk, de BHV-akkoorden wakkeren de Franstalige expansiedrang verder aan. Ook Galmaarden wordt blijkbaar al beschouwd als Franstalig (kies)gebied. De Vlaamse federale regeringspartners zien nu zelf dat deze splitsing een verkeerde splitsing was.

De N-VA vroeg de splitsing van BHV om de taalgrens voor eens en altijd bevestigd te zien. De huidige BHV-akkoorden zijn hierin duidelijk niet geslaagd, zoals blijkt uit deze MR-UF folder. N-VA Galmaarden roept burgemeester Pierre Deneyer op om actie te ondernemen zoals verschillende collega’s in het Pajottenland ook deden. Galmaarden is een Vlaamse gemeente zonder faciliteiten. Volgens N-VA geeft de burgemeester het verkeerde signaal door niets te doen.

N-VA Galmaarden staat alvast voor een volgehouden en rechtlijnig engagement voor het behoud en het versterken van het Nederlandstalig karakter van onze gemeente.

Zo pleit N-VA Galmaarden voor een actief onthaalbeleid voor anderstaligen, een strikte toepassing van de taalwetgeving en het invoeren en toepassen van een Vlaams manifest dat voorziet in effectieve acties voor het behoud en het versterken van het Vlaams karakter van onze gemeente.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is