Galmaarden laat 25.000 euro subsidies liggen in strijd tegen zwerfvuil

Op 29 januari 2014, over deze onderwerpen: Afvalbeleid

De gemeente Galmaarden kampt al geruime tijd met het probleem van zwerfvuil in de bermen en op openbare plaatsen. Ondanks gespierde taal van het gemeentebestuur om hier een duidelijk beleid tegenover te stellen, werd een waardevol project met bijhorende subsidies gewoonweg genegeerd.

“Zwerfvuil in de vuilbak” is een breed gedragen initiatief van de Vlaamse overheid, de verpakkingsindustrie , de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten en partners uit de distributiesector om de strijd aan te gaan tegen zwerfvuil. De projectoproep hiervoor kwam bij heel wat gemeenten in de bus gevallen. Per gemeente kon een bedrag tot 25.000 € worden ontvangen om de zwerfvuilproblematiek aan te pakken. Voor samenwerkingen tussen gemeenten kwam dit zelfs neer op 50.000 €.

Fractievoorzitter en gemeenteraadslid Jean-Paul Souffriau stelt vast dat de burgemeester en het gemeentebestuur graag via de media uitpakken met eenmalige acties rond het ophalen van zwerfvuil. Maar een beleid rond zwerfvuil ontbreekt duidelijk.

Jean-Paul Souffriau: “vorig jaar werd 25.000 euro mislopen omdat de gemeente niet intekende in dit project. De N-VA  betreurt dat de gemeente deze subsidies zomaar liet liggen terwijl alle middelen welkom zijn. Al herhaaldelijk  vroeg de N-VA aan het gemeentebestuur om samen iets te doen tegen zwerfvuil. Helaas blijft het bij eenmalige acties

De vraag van de N-VA-fractie leverde echter toch enig resultaat op. De gemeente tekende intussen wel in op de vorming rond de netheidsbarometer, waardoor de zwerfvuilproblematiek in kaart wordt gebracht. Dit aan een subsidie van 500 €.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is