Geen extra presentiegeld voor nieuwe gemeenteraadscommissie

Op 3 juli 2013, over deze onderwerpen: Financiën en Begroting

Op de gemeenteraad van 25 juni 2013 werd aangekondigd dat er een nieuwe commissie intergemeentelijke samenwerking zou worden opgericht. Alle gemeenteraadsleden zullen hiervan deel uitmaken. Op vraag van N-VA Galmaarden worden geen presentiegelden uitgekeerd voor deze commissie.

De gemeenraadscommissie intergemeentelijke samenwerking moet waken over de afstemming van het gemeentelijk beleid met het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente. Omdat dit alle gemeenteraadsleden aanbelangt, werd beslist om ook alle gemeenteraadsleden hiervan deel te laten uitmaken.

Volgens N-VA raadslid Jonas De Boeck heeft zijn partij er geen probleem mee dat alle raadsleden hierbij betrokken worden. Zo blijven alle verkozenen des volks ook op de hoogte en is er bij onduidelijkheden mogelijkheid voor debat. Waar N-VA wel op wil blijven hameren, is dat voor deze extra commissie geen extra presentiegeld wordt uitgekeerd.

Jonas De Boeck: “het is voor ons als raadslid zeer belangrijk om een signaal te geven aan de burger dat we in de eerste plaats ook zelf zullen besparen. Dit signaal kon al eerder gegeven worden, maar we zijn toch blij dat dit voor deze nieuwe commissie effectief wordt doorgevoerd.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is