Gemeentelijke reserves zijn op in 2015

Op 30 oktober 2014, over deze onderwerpen: Financiën en Begroting, Beleid & financiën

Op de gemeenteraad van dinsdag 28 oktober 2014 werd een voorstel tot wijziging van de gemeentelijke meerjarenplanning besproken. Bij deze wijziging kwamen enkele elementen aan bod die de budgettaire alarmbel van onze gemeente nog luider deden klinken. Zo zijn de reserves in 2015 opgesoupeerd en stijgen de leninglasten nog maar eens.

Reserves leeg

N-VA-raadslid An Werst volgt het financiële beleid van de gemeente op de voet. Bij de besproken wijziging vielen haar een aantal frappante zaken op die het toekomstige beleid van Galmaarden dreigen te hypothekeren. In het jaar 2014 klokt Galmaarden namelijk af op een negatief budget van 1,4 miljoen €. Het CD&V-bestuur wendt zich echter opnieuw tot de gemeentelijke reserves om dit tekort weg te werken. “De gemeentelijke spaarpot is in 2015 onherroepelijk leeg. Wat daarna zal gebeuren om investeringsruimte duurzaam te vrijwaren, is voor onze fractie een raadsel” geeft An Werst aan.

Leninglast stijgt,

“Wat we wel weten, is dat het gemeentebestuur in totaal voor 2,4 miljoen € zal bij lenen terwijl onze leninglasten nu al ongeveer 30% boven het Vlaams gemiddelde liggen” volgens Werst. Die leninglasten dreigen een molensteen om de nek van de toekomstige generatie te worden. De indicator die aangeeft dat de gemeente structureel in evenwicht is en haar leninglasten via overschotten kan aflossen, is nu al negatief.

Inkomsten per inwoner stijgen

Tenslotte wijst Werst nog op de gemeentelijke inkomsten per inwoner. Die stijgen met 430 € door allerhande belastingverhogingen, met als klapper de verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing. “Desondanks sluiten we 2014 nog af met een negatief budget van 1,4 miljoen € en is het vangnet van de reserves in 2015 onherroepelijk weg” besluit Werst.

De N-VA-fractie blijft hameren op structurele oplossingen om te vermijden dat investeringsruimte opdroogt, hetgeen nu het geval is in de laatste drie jaren van de legislatuur.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is