Minister Jambon belooft werk te maken van meertalige 112-oproepcentrales

Op 3 april 2015

In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vroeg Pajots Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh minister Jambon welke maatregelen hij voorstelt om te vermijden dat inwoners in nood uit Galmaarden terechtkomen bij de noodkamer in het Franstalige Henegouwen. Deze belooft werk te zullen maken om de eerder gestemde wetten met het oog op meertalige oproepcentrales te laten uitvoeren. Hij dringt er ook op aan dat de telecomoperatoren de best beschikbare technologie gebruiken om te vermijden dat een Nederlandstalige oproep terecht komt in een Franstalige centrale of omgekeerd.

Een oproep 112 of 101 van een gsm aan de grens van een provincie kan gecapteerd worden door een zendmast van een naburige anderstalige provincie. Zo kan een oproep uit Galmaarden verkeerdelijk terecht komen bij de Franstalige hulpdiensten van de provincie Henegouwen.

“Normalerwijze moeten telecomoperatoren de route van het signaal wijzigen als zij vaststellen dat een gsm-signaal voor een noodoproep gestuurd wordt naar een meldkamer aan de andere kant van de taalgrens. Op die wijze zou een oproep uit het Pajottenland niet langer in Henegouwen mogen terechtkomen maar bij de centrale in Leuven”, aldus Kristien Van Vaerenbergh.

Deze routering moet volgens minister Jambon uitgevoerd worden conform de instructies van de nooddiensten zoals bepaald in de wet op de elektronische communicatie van 13 juni 2005.

In een zeer beperkt gebied kan het echter uitzonderlijk toch nog gebeuren dat een oproep terecht komt in een noodkamer over de taalgrens.

Daarom vraagt Kristien Van Vaerenbergh de minister verder te werken om de wetgevende initiatieven, genomen om de noodcentrales in de toekomst meertalig te maken, verder uitvoerbaar te maken.

“De wetgeving is er en het is afgesproken in het regeerakkoord. De minister heeft beloofd de wetten te zullen uitvoeren zodat op termijn de noodoproepen in de drie landstalen en het Engels behandeld kunnen worden. Dat zou een grote stap voorwaarts zijn”, zegt Kristien Van Vaerenbergh.

Minister Jambon benadrukt in tussentijd verder in te zetten op initiatieven om de meertaligheid bij de operatoren te bevorderen. Hij vraagt ook dat er zo veel mogelijk inspanningen worden geleverd om bij elke shift ten minste één persoon die de andere landstaal machtig is, te voorzien in de planning.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is