N-VA Galmaarden is niet tegen een nieuwe gemeenteraadsvoorzitter

Op 30 november 2012

In het weekend van 24 november verscheen in de krant Het Laatste Nieuws een artikel met als titel: "N-VA is tegen aparte voorzitter in de gemeenteraad". Daarnaast zou N-VA tegen de nieuwe voorzitter zijn omdat deze extra kosten meebrengt. De journalist plaatst dit tegen het recente N-VA-voorstel om met een schepen minder te werken.

Dit artikel trok de aandacht van ons bestuur omdat wij inderdaad enkele dagen eerder werden gecontacteerd om onze visie te geven op de bekendmaking van de nieuwe schepenen en hun bevoegdheden. De concrete vraag van de journalist was deze:

N-VA vraagt een schepen minder in Galmaarden , maar hier is geen sprake meer van. Er komt nog een extra mandaat bij door het kiezen van een voorzitter voor de gemeenteraad (met dubbele presentatievergoeding). Wat is jullie reactie hierop?

De N-VA-afdeling keurde onderstaand antwoord unaniem goed, welk ook werd verstuurd:

N-VA Galmaarden betreurt ten zeerste dat ondanks de penibele financiële situatie van onze gemeente, het  CD&V- gemeentebestuur zelf geen besparingen wenst te doen door voor een lichter College te kiezen. Dit was nochtans perfect mogelijk en zou niet alleen een aanzienlijke besparing opgeleverd hebben. Het had getuigd van een goed  en vooruitziend bestuur waarbij ook bevoegdheden zouden samengebracht worden tot een samenhangende visie. Vanaf 2019 zal het bestuur ons voorstel  sowieso moeten uitvoeren omdat er dan een schepen minder dient te zijn. De bestuurspraktijk wijst overigens uit dat een dergelijke beperking van het aantal uitvoerende mandaten niet nadelig is voor de kwaliteit van het bestuur en bovendien een vermindering van de apparaatskosten tot gevolg heeft. N-VA neemt akte van deze beslissing en zal erover waken dat de bestuursploeg haar middelen niet bij de bevolking zal halen via bijkomende belastingen of belastingsverhogingen. Dit is immers niet verzoenbaar met de weigering om in de eigen werking orde op zaken te stellen. Wij kijken dan ook reikhalzend uit hoe deze meerderheid het budget opnieuw op orde denkt te krijgen.  Het is overigens ook teleurstellend om te horen dat de functie van Voorzitter van de Gemeenteraad door CD&V louter wordt gebruikt als een wissel op de toekomst en niet als een opportuniteit om de democratie en inspraak in onze gemeente te versterken.  Opnieuw blijkt bij het invullen van de mandaten spijtig genoeg het partijbelang van de CD&V de bovenhand te nemen op het algemeen belang van de inwoners.

N-VA Galmaarden heeft het in het antwoord niet over de meerkost van de nieuwe voorzitter. De voorzitter van de gemeenteraad zal een dubbel presentiegeld ontvangen, waar burgemeester Deneyer dit inderdaad niet mocht cumuleren. N-VA is van mening dat het in het licht van de penibele financiële situatie van de gemeente dan ook netjes zou zijn indien de voorzitter dit dubbele presentiegeld zou laten vallen. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook in Zomergem waar CD&V een volstrekte meerderheid heeft. N-VA zou dit dan ook ten volle steunen. Had de oppositie de voorzitter mogen leveren, zoals nu bijvoorbeeld in Vilvoorde gebeurt, dan hadden wij dit zeker gedaan. De journalist legt ons nu echter woorden in de mond die wij nooit hebben gezegd, dit kan niet.

De partij vond de motivatie van CD&V om een nieuwe voorzitter aan te duiden vooral niet verstandig. Deze reden is puur op partijbelang gebaseerd en niet op democratische principes waarbij de onpartijdigheid in de verf gezet wordt. Dit wil echter niet zeggen dat N-VA tegen deze positiewissel is, het wordt immers ook vooropgesteld in ons programma. In ons programma hebben wij gesteld dat het voorzitterschap van de gemeenteraad dient toe te komen aan iemand uit een andere partij dan deze van de burgemeester. Dit om te komen tot een versterkte democratie in onze gemeente en om te voorkomen dat de voorzitter van de gemeenteraad een lakei wordt van het bestuurscollege. Waarom zou N-VA tegen haar eigen programma ingaan? Enkel hadden wij een andere visie op de invulling van het mandaat.

N-VA betreurt dat de journalist in het artikel een andere indruk wekte en zelf conclusies trok. De boodschap die het CD&V-bestuur meegaf met deze positiewissel volgen wij niet.

N-VA contacteerde de journalist en vroeg een rechtzetting/correctie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is