N-VA Galmaarden is verheugd met de beslissing van de volledige gemeenteraad over de aanleg van een nieuw zebrapad ter hoogte van het rusthuis De Zwaluw.

Op 21 mei 2021, over deze onderwerpen: 1. Mobiliteit

Dit zebrapad zal een veiligere overgang garanderen tussen de bushalte aan de Ninoofsesteenweg en het rusthuis De Zwaluw en zoiets kan men enkel maar toejuichen.

Anderzijds betreurt gemeenteraadslid Filip Durant in naam van de N-VA fractie het wegnemen van het zebrapad gelegen aan het Oudstrijdersplein. Dit zebrapad is de kortst gelegen oversteekplaats tussen het Oudstrijdersplein (marktplein van Vollezele) en de Okay.

Na overleg tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en de bevoegde schepen Ludo Persoons werd besloten dat dit zebrapad moet verdwijnen om het nieuwe zebrapad aan De Zwaluw toe te laten.

Gemeenteraadslid Filip Durant vraagt aan de burgemeester en het schepencollege de situatie ter plaatse nog eens te onderzoeken. 

Het verdwijnende zebrapad heeft zijn nut bewezen bij onder andere de drukbezochte kermis van Vollezele, alsook de Halloweenwandelingen en Dag van het Brabants Trekpaard.

Maar het is ook een dagelijks gebruikt zebrapad bij scholieren die de Ninoofsesteenweg oversteken via het Oudstrijdersplein. 

Ironisch genoeg staat net aan de ingang van de Okay een verkeersbord ‘Samen voor Veilig Verkeer’, gesponsord door ouders van verongelukte kinderen. Om dan net een zebrapad weg te nemen in deze tijden van aandacht voor verkeersveiligheid vinden de N-VA gemeenteraadsleden niet echt een goed signaal naar de zwakke weggebruiker toe.

Indien er vanuit het Schepencollege en het AWV dan toch verplicht een zebrapad moet verdwijnen stelt de N-VA fractie voor om één van de twee zebrapaden aan de Kloosterstraat weg te nemen. Deze twee zebrapaden liggen op 15 meter van elkaar. Op die manier is er een mooiere verdeling van de afstanden tussen de zebrapaden op de Ninoofsesteenweg.

Ook zijn bij het zebrapad aan de Gemeentelijke Basisschool De Notelaar, maar ook bij de andere oversteekplaatsen verschillende stroken niet meer duidelijk zichtbaar. Daarom vraagt gemeenteraadslid Filip Durant dan ook met aandrang om alle oversteekplaatsen in de gemeente aan te pakken en te herschilderen. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is