N-VA Galmaarden pleit voor oprichting seniorenadviesraad

Op 3 mei 2013, over deze onderwerpen: Senioren

Op de gemeenteraad van 30 april 2012 diende N-VA-raadslid Jonas De Boeck namens zijn fractie een voorstel tot oprichting van een seniorenadviesraad in. Aangezien 25% van de bevolking ouder is dan 60 jaar en deze groep de komende jaren nog zal groeien, leek dit initiatief voor N-VA zeker gepast. De CD&V-meerderheid verwierp het voorstel.

N-VA Galmaarden heeft een zwak voor adviesraden, zeker als deze actief worden ingeschakeld om de burgers meer inspraak te geven in het lokaal beleid. Één doelgroep bleef echter verstoken van een adviesraad, namelijk de senioren. Volgens OCMW-voorzitter Marc Deteye is er echter helemaal geen nood aan een seniorenadviesraad, dit op basis van een rondvraag van vijf jaar geleden.

De Boeck: “ wij namen kennis van het antwoord van schepen Deteye. Op zich is het al een prestatie dat iemand van het college eindelijk een uitgebreid antwoord geeft op één van onze voorstellen. Het is ons echter niet duidelijk waarom men zich baseert op rondvragen en enquêtes van de vorige legislatuur. Besturen is vooruitzien, als N-VA-fractie zien wij de adviesraden als objectieve bondgenoten in het mee vorm geven van het beleid.”

De N-VA-fractie merkt op dat schepen Deteye in zijn antwoord vooral verwijst naar projecten en activiteiten. “Allemaal zeer mooi, maar alles blijft heel versnipperd. Onze indruk blijft dat de CD&V-meerderheid geen inspraak wenst in haar beleid.” besluit De Boeck.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is