N-VA Galmaarden politiek erg actief

Op 6 april 2019

De volgende voorstellen werden op de gemeenteraad gebracht door N-VA Galmaarden:

 

- N-VA vraagt aan de meerderheid om een vragenhalfuurtje op de agenda van de gemeenteraad te zetten na het afsluiten van de agenda. Hiermee willen wij de bevolking de kans geven om na de GR mondelinge vragen te stellen aan de burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden. Met ons voorstel willen wij de burger mee betrekken in het beleid (burgerparticipatie).Dit voorstel werd niet aanvaard!

- N-VA vraagt aan de meerderheid om een seniorenraad op te richten. N-VA vindt het belangrijk om deze grote groep van inwoners (vanaf de leeftijd van 60jaar) mee inspraak te geven in het beleid van Galmaarden. Door hun rijke beroepservaring en deskundigheid kunnen deze groep van inwoners een forse meerwaarde betekenen! Dit voorstel werd niet aanvaard!

- N-VA kaart de verkoop en de ombouw van de parochiezaal in Vollezele aan. Wij vinden het niet kunnen dat de verkoopprijs van de parochiezaal verkocht werd voor slechts 75.000 euro! Tevens zijn wij bezorgd over de mobiliteit en de veiligheid van de schoolkinderen in Vollezele. De meerderheid schuift het antwoord door naar de Kerkfabriek van Vollezele. Wordt verder onderzocht.

- N-VA vraagt internet aan voor zaal Willem Tell. Elk weekend komt er veel volk over de vloer in de Willem Tell zodat internet geen overbodige luxe is! De meerderheid gaat onderzoeken wat de kostprijs is.

- N-VA vraagt uitleg hoe het komt dat er, enerzijds, mazout geleverd werd in de TRB-zaal (zaal naast het gemeentehuis) aangezien er verwarmd wordt op aardgas enanderzijds, dat de laatste keuring van de tank in 2005 is gebeurd terwijl om de 5 jaar een nieuwe keuring moet gebeuren. Het antwoord was dat er een administratieve fout is gebeurd. Mazout geleverd op een verkeerd leveringsadres!

- N-VA vraagt aan de meerderheid die alle postjes heeft in de intercommunales om minstens één maal per jaar op de gemeenteraad verslag uit te brengen van de vergaderingen.

- N-VA Galmaarden  verwijst naar een verslag van de kerkfabriek Sint-Pieter Galmaarden. Men vindt dit een zeer beknopte verslaggeving, zonder verwijzing naar financiële gegevens en vraagt om hier vanuit het college beter op toe te zien. Schepen Ludo Van Paepegem stelt dit eveneens vast en zal dit in overleg met de kerkfabrieken aanpakken.

- N-VA Galmaarden vraagt waarom enkel de projectaanvraag “geïntegreerd breed onthaal” werd ingediend. In diezelfde oproepperiode was er ook een projectaanvraag mogelijk voor personen die “niet toeleidbaar” zijn ism de VDAB.  De Voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Diensten vraagt om informatie daaromtrent door te sturen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is