N-VA Galmaarden voorstellen/vragen.

Op 20 juni 2019

Het volgende werd op de gemeenteraad gebracht door N-VA Galmaarden:

Gemeenteraad april 2019

- N-VA vraagt waarom het nodig is dat de gemeente 30.250 € uitgeeft (voor 48 maand) voor de begeleiding van de boekhouding terwijl de gemeente beschikt over een financieel directeur. Het antwoord van de meerderheid is, dat de firma Q&A een controle doet van de boekhouding. N-VA stelt voor om de financieel directeur vormingen te laten volgen in plaats van zoveel geld uit te geven voor 48 maanden!

- N-VA vraagt aan de schepen van onderwijs waarom er in de school van Vollezele geen warme maaltijden voorzien zijn. De schepen antwoordt dat er niet genoeg interesse bestaat in Vollezele. Bij nader onderzoek van N-VA blijkt dat er wel interesse is maar dat de kwaliteit ondermaats is en dat er een personeelsprobleem is om de warme maaltijden te verzorgen!

- N-VA heeft aangehaald dat, voor wat de herbestemming van de kerk van Galmaarden betreft, wij het spijtig vinden dat het college de adviezen van de verschillende adviesraden naast zich heeft neergelegd en geen rekening mee gehouden heeft. Er waren zeer goede voorstellen bij die volledig genegeerd werden! N-VA stelt voor om over de naam van het project een inspraakronde te organiseren.

- N-VA vraagt waarom het college geen financiële ondersteuning geeft aan Child Focus.

- N-VA vraagt wat er met de oude brug over de Mark in de Kammeersweg is gedaan. De meerderheid blijft het antwoord schuldig!

 

Gemeenteraad mei 2019

- N-VA stelt de vraag waarom de verkoop van de pastorie van Galmaarden voor een bedrag van 400.000€ ingeschreven staat in de jaarrekening van 2018 terwijl het taxatieverslag slechts 285.000€ bedraagt.

- N-VA stemt tegen de gemeentelijke politieverordening inzake het organiseren van motorcrosswedstrijden. N-VA wil geen enkele sportwedstrijd in Galmaarden verbieden omdat wij vinden dat eender welk sportevenement mensen bij elkaar brengt én een sociaal gebeuren is!

- N-VA vraagt aan de gemeenteraad om een LIVC-R op te richten. Deze Lokale Integrale Veiligheidcel inzake Radicalisatie, extremisme en terrorisme is een overlegplatform met als doel om personen die het risico lopen om te radicaliseren zo snel mogelijk te detecteren en om preventief en beschermend op te treden. De gemeenteraad keurt dit voorstel goed!

- N-VA vraagt om de kruidentuin van het Baljuwhuis, die er enorm slecht bijligt, te vervangen door speeltoestellen voor kinderen (is een veilige plaats om te spelen) en/of een “Blote voetenpad” aan te leggen. De meerderheid zegt, zoals altijd, dat ze er mee bezig zijn!

- N-VA vraagt aan de burgemeester om de “brug” (een paar elektriciteitspalen naast elkaar) over de Mark ter hoogte van het voetbaldveld in Tollembeek te beveiligen of weg te nemen. Deze geïmproviseerde brug is heel onveilig en is juist gelegen naast een wandelpad waar veel wandelaars gebruik van maken én waar in juli en augustus de scouts hun kampen opslaan! De burgemeester antwoordt dat de brug er reeds lang ligt en gaat onderzoeken wie de brug gemaakt heeft. Voor N-VA is dit onbelangrijk en wil dat er zo snel mogelijk iets aan gedaan wordt!

- N-VA vraagt nogmaals hoe de toestand is in verband met het ten onrechte vullen van de mazouttank in de TRB-zaal. Het antwoord: er is een prijsvraag lopende om de tank te ledigen en te saneren. N-VA vraagt dat de leverancier aansprakelijk gesteld wordt en dat hij via zijn verzekering moet opdraaien voor de gemaakte kosten. Het kan niet de bedoeling zijn dat de gemeenschap deze kosten draagt!

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is