N-VA Galmaarden roept op tot structurele begrotingsmaatregelen

Op 30 mei 2013, over deze onderwerpen: Financiën en Begroting

Op de gemeenteraad van 28 mei 2013 werd gestemd over de jaarrekening van de gemeente Galmaarden in 2012. Er zal opnieuw een beroep moeten gedaan worden op het opgebouwde spaarpotje. N-VA roept het gemeentebestuur op om structureel iets te doen aan deze situatie.

Reserves dalen verder

De gemeente Galmaarden puurde in 2012 meer inkomsten uit belasting. Desondanks moest ook de N-VA-fractie vaststellen dat er in het jaar 2012 een negatief resultaat van meer dan 631.000 euro geboekt werd. Volgens N-VA raadslid An Werst zal er na deze legislatuur niet veel meer overblijven van de gemeentelijke spaarpot. Die daalt immers  naar 2 434 407 € voor de gewone dienst. “De uitgaven van onze gemeente blijven stijgen met de hoge personeelskost op kop. Het gemeentebestuur zal keuzes moeten maken en niet blijven teren op de opgespaarde reserves” aldus Werst.

Hoge leninglast

Uit de cijfers bleek dat Galmaarden een zeer hoge leninglast torst. Eind 2012 zal deze ongeveer 11 miljoen € bedragen. Voormalig schepen van Financiën Luc De Mulder gaf eerder wel aan dat in 2015 enkele zware leningen worden afgelost. Voor N-VA Galmaarden is het belangrijk te blijven bewaken dat nieuwe leningen niet de overhand krijgen. De schuldgraad van Galmaarden is namelijk al hoger dan het Vlaamse gemiddelde.

An Werst: “in 2012 werden opnieuw leningen opgenomen waardoor de uitgaven aan leningen (interest en aflossingen) zullen stijgen met 122.951 €. Wil onze gemeente financieel gezond worden, dan zijn afgeloste leningen vervangen door nieuwe niet de oplossing.”

Structurele maatregelen

Ten slotte verwees de N-VA-fractie ook naar de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC) die vanaf 2014 zal gelden voor alle gemeenten. N-VA hoopt dat deze werkwijze binnen de gemeenteraad en via adviesraden opengesteld wordt voor debat. Uit de nieuwe regels blijkt dat de autofinancieringsmarge – dit is de mate waarin een gemeente uitgaven op eigen kracht kan dekken- in Galmaarden zwaar negatief is. “Ook hieruit blijkt dat Galmaarden niet in staat is om structureel haar uitgaven te bekostigen. De ruimte voor nieuwe uitgaven wordt daarbij nog kleiner zonder leningen aan te gaan” sluit An Werst af.

N-VA roept het gemeentebestuur nogmaals op om de tering naar de nering te zetten en de uitgaven te beperken tot het strikt noodzakelijke. Dit om gedwongen verkoop van gemeentelijke activa te vermijden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is