N-VA Galmaarden vraagt deelname aan projectbureau herbestemming parochiekerken

Op 10 februari 2016, over deze onderwerpen: Sint-Pieterskerk

Op initiatief van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans werd een projectbureau opgestart dat lokale besturen moet ondersteunen voor de organisatie en begeleiding van een haalbaarheidsonderzoek voor de gedeeltelijke of volledige herbestemming van een parochiekerk. N-VA Galmaarden stelde op de gemeenteraad van 9 februari 2016 voor om hierop in te schrijven.

Op 12 mei 2008 werd de Sint-Pieterskerk in Galmaarden spijtig genoeg getroffen door een zware brand. Inmiddels heeft het bisdom te kennen gegeven geen eredienstfunctie meer te willen toekennen aan de kerk. De gemeente is eigenaar van de kerk. De tijd om een nieuwe bestemming te vinden, begint dan ook stilaan op te raken. Intussen kan het gebouw immers niet functioneel gebruikt worden voor andere doeleinden. Het gemeentebestuur verstopt zich hierbij achter allerlei redenen.

De Vlaamse regering wacht niet af en startte een projectbureau op om de organisatie en begeleiding van een haalbaarheidsonderzoek voor de gedeeltelijke of volledige herbestemming van de kerk te ondersteunen. Deelname aan het begeleidingsproject laat toe om onder deskundige begeleiding te zoeken naar een mogelijke herbestemming van de Sint-Pieterskerk. Bijkomend voordeel is dat tot 80% van de kostprijs kan gesubsidieerd worden voor de deelname aan dit projectbureau.

N-VA Galmaarden vindt het dan ook betreurenswaardig dat het CD&V- gemeentebestuur ook bij dit voorstel botweg weigerde om deel te nemen, zogezegd omdat de 4 weken bedenktijd onvoldoende is. “Dit is weer eens een gemiste kans door een gebrek aan daadkracht en besluitvaardigheid van het gemeentebestuur” zo zegt N-VA- gemeenteraadslid Jonas De Boeck. “Het gemeentebestuur weet al langer dan vandaag dat de kerk een andere bestemming moet krijgen, dan is het argument van de korte bedenktijd nogal lachwekkend als uitvlucht. Burgemeester Deneyer staat als eerste paraat om kritiek te geven op de hogere overheden als het in zijn kraam past, maar als die een helpende hand toereiken, dan slaat hij ze af” besluit De Boeck.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is