N-VA Galmaarden vraagt gratis inzameling van aanvaardingsplichtig huishoudelijk afval op containerpark Galmaarden

Op 27 september 2013, over deze onderwerpen: Afvalbeleid

De afvalwetgeving voorziet dat de inzameling van huishoudelijke aanvaardingsplichtige afvalstoffen (zoals bv. koel- en vriesapparatuur, wasmachines, droogkasten, fornuizen, …) op een containerpark altijd gratis dient te zijn. Dit is niet het geval in Galmaarden. N-VA Galmaarden vraagt dan ook dat de inwoners van onze gemeente de mogelijkheid krijgen om dit afval altijd gratis te laten inzamelen op het containerpark.

Ondanks het wettelijk recht om altijd gratis aanvaardingsplichtig huishoudelijk afval te mogen inleveren in het containerpark, werd door de CD&V-meerderheid in Galmaarden beslist dat gezinnen die willen vrijgesteld worden van retributies op afvalstoffen die onder de aanvaardingsplicht vallen, daartoe vooraf bij ILVA een verklaring moeten neerleggen waarin zij afstand doen van hun recht om 100 kg gratis recycleerbare afvalstoffen aan te leveren in het containerpark.

 “Het kan voor ons niet dat gezinnen die zich willen beroepen op hun wettelijk recht om gratis aanvaardingsplichte afvalstoffen in te leveren in het containerpark, verplicht worden om daartoe een verklaring af te leggen en dan bovendien ook nog eens worden gestraft door het afnemen van hun 100 kg gratis”. “Ook is er sprake van een dubbele belasting wanneer aanvaardingsplichtige afvalstoffen worden ingeleverd in het containerpark en daarop nog een retributie dient betaald te worden”, stelt N-VA-raadslid De Boeck.

De Boeck verzamelde informatie en kreeg ook van OVAM bevestiging dat de inzameling van aanvaardingsplichtige huishoudelijke afvalstoffen altijd gratis moet zijn.

Daarom zal de N-VA op de gemeenteraadszitting van aanstaande dinsdag 1 oktober aan het schepencollege vragen om het retributiereglement voor het containerpark aan te passen, opdat de inwoners hun aanvaardingsplichtig huishoudelijk afval altijd gratis kunnen inleveren in het containerpark.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is