N-VA heeft bezwaar tegen geplande vermindering van parkeerplaatsen op Marktplein

Op 11 september 2014, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken, Sint-Pieterskerk

Sinds kort werd de stedenbouwkundige aanvraag bekend gemaakt voor de geplande werken aan de Sint-Pieterskerk. De bestuursleden van N-VA Galmaarden verzetten zich individueel tegen de plannen die de mobiliteitsuitdagingen nog zal verzwaren.

Verlies aan parkeergelegenheid

Volgens de plannen zal de nieuw aan te leggen tuin met omringende muur een ruimte in beslag nemen die 15 parkeerplaatsen doet verdwijnen. Op piekmomenten is de parkeersituatie op het Marktplein nu al vrij schrijnend te noemen. Een extra verlies aan parkeerruimte met in gedachten ook de verminderde capaciteit achter het gemeentehuis is voor de N-VA-bestuursleden onaanvaardbaar als hier geen alternatief voor wordt voorzien.

Toekomst niet hypothekeren

De bestuursleden zijn niet tegen een nieuwe ‘groene long’ zoals dit eerder al werd genoemd. Wel hekelen ze het duidelijk gebrek aan langetermijnvisie wanneer er geen alternatieven worden aangeboden om de verdwenen parkeerplaatsen te compenseren. De toestanden die nu soms worden waargenomen, zullen niet verbeteren wanneer nog eens 15 plaatsen sneuvelen. De bestuursleden willen de toekomst van de openbare ruimte op het Marktplein niet hypothekeren door de huidige plannen.

Bezwaarschrift

De bestuursleden van de N-VA dienden hiervoor elk apart een bezwaarschrift in. Door deze actie hopen ze vooral dat ook andere bezorgde burgers en handelaars dit voorbeeld zullen volgen. We mogen de toekomstige visie op de dorpskern niet hypothekeren door deze overbodige plannen rond het kerkgebouw.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is