N-VA keurt de aanpassing aan het strategisch meerjarenplan 2020-2025 niet goed en dient 2 amendementen in naar aanleiding van het inzamelen van afvalstoffen door ILVA

Op 12 januari 2021

N-VA keurt de aanpassing aan het strategisch meerjarenplan 2020–2025 niet goed en dient 2 amendementen in naar aanleiding van het inzamelen van afvalstoffen door ILVA!

Op de laatste gemeenteraad van 2020 werd een aanpassing van het strategisch meerjarenplan voorgesteld. Onder meer de aanleg van een padelplein voor de aardige som van 110.000€ sprong de N-VA in het oog. Dit kan niet zegt N-VA gemeenteraadslid Kristof Billens. Wij zijn absoluut niet tegen het uitbreiden van het sportaanbod in onze gemeente maar wij zijn van mening dat een investering van zo’n hoog bedrag op een slecht moment komt. Wij zitten in volle coronacrisis en met dat geld kunnen een heel pak sociale maatregelen getroffen worden ten dienste van de inwoners! Bovendien bestaat de mogelijkheid om geïnteresseerde investeerders een stuk grond van de gemeente in concessie te geven.

De N-VA diende eveneens twee amendementen in naar aanleiding van de aanpassing van het retributiereglement voor het inzamelen van afvalstoffen door Ilva. Met ons amendement willen we het aanbieden van restafval en GFT gratis maken vertelt N-VA gemeenteraadslid Rudy Thiebaut. Wij zijn akkoord dat je moet betalen per aangeboden kilogram maar we gaan niet akkoord om telkens je een container buiten plaatst dat je daarvoor hoeft te betalen.

Het tweede amendement die N-VA indiende was een uitbreiding van de doelgroepen die in aanmerking komen voor een jaarlijkse tegemoetkoming in het kader van het nieuwe retributiereglement Ilva. Wij hadden graag gehad dat de erkende Galmaardse kinderdagverblijven en de zelfstandige onthaalmoeders eveneens een tegemoetkoming (babytoelage tot de leeftijd van 2 jaar) kregen van 25€ per jaar/per opgevulde opvangplaats zegt N-VA gemeenteraadslid Veronique Stroobant.

Wij vinden het spijtig en zijn teleurgesteld dat er met onze argumenten door de meerderheid geen rekening wordt gehouden en dat onze amendementen niet werden aangenomen. Dit zal ons in de toekomst niet beletten om blijven amendementen en voorstellen in te dienen waar iedere inwoner van Galmaarden beter van wordt besluit Rudy Thiebaut.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is