N-VA niet te spreken over ondemocratische houding meerderheid

Op 2 maart 2016, over deze onderwerpen: Sint-Pieterskerk

N-VA Galmaarden stelde op de gemeenteraad van 9 februari 2016 voor om in te schrijven op het initiatief van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans betreffende het opgestarte projectbureau om lokale besturen te ondersteunen bij de organisatie en begeleiding van een haalbaarheidsonderzoek voor de gedeeltelijke of volledige herbestemming van een parochiekerk. Het voorstel werd verworpen door de CD&V-meerderheid, maar sluiks tekende het schepencollege toch op de oproep in.

Op 12 mei 2008 werd de Sint-Pieterskerk in Galmaarden spijtig genoeg getroffen door een zware brand. Inmiddels heeft het bisdom te kennen gegeven geen eredienstfunctie meer te willen toekennen aan de kerk. De gemeente is eigenaar van de kerk. De tijd om een nieuwe bestemming te vinden, begint dan ook stilaan op te raken. Intussen kan het gebouw immers niet functioneel gebruikt worden voor andere doeleinden. Het gemeentebestuur verstopt zich hierbij achter allerlei redenen. “Dat verstoppen mogen we nu letterlijke nemen”, zegt raadslid Jonas De Boeck. “De CD&V-fractie verwierp ons voorstel in de gemeenteraad, maar het schepencollege recupereert het voorstel nu wel zonder verdere schroom”.

 

Het CD&V- gemeentebestuur verwierp het voorstel omdat de vier weken bedenktijd onvoldoende waren en omdat de gemeenteraad niet bevoegd zou zijn. “Dit is een drogreden om geen N-VA-voorstel te moeten goedkeuren, bijgevolg zet het schepencollege ook de eigen CD&V-fractie serieus te kijk. Ons voorstel werd zelfs gewoon gekopieerd zonder wijzigingen. Het schepencollege waant zich blijkbaar oppermachtig en heeft de gemeenteraad dus niet nodig. Dit is niet bevorderlijk voor het democratisch gehalte van onze gemeente” besluit De Boeck.

Maar om met een positieve noot te eindigen. De kandidatuur is ingediend, zij het na een bocht van 180 graden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is