N-VA pleit voor correcte vergoeding Galmaardse vrijwillgers.

Op 6 december 2021, over deze onderwerpen: Vrijwilligerswerking en gemeenschapsvorming

Op de gemeenteraad van 30 november vroeg N-VA gemeenteraadslid Filip Durant om de huidige vergoeding voor vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale (en bijgevolg alle andere vrijwilligers binnen de gemeente die hiervoor in aanmerking komen) op te trekken naar 0,40 cent per km. Deze bedraagt momenteel 0,35 eurocent per km, dit terwijl het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk 0,3707 eurocent voor verplaatsingen met de auto als richtlijn aangeeft. 

De huidige vergoeding werd sinds 2019 niet meer aangepast. Dit, samen met de stijgende benzineprijzen zorgen er mogelijks voor dat nieuwe vrijwilligers de stap niet zetten om dit waardevol en nuttig werk aan te vatten. Ook willen wij vermijden dat de huidige vrijwilligers afhaken.

 

Voor een landelijke gemeente als Galmaarden is een goed werkend vrijwilligersnetwerk heel belangrijk. Een correcte tegemoetkoming is dan ook voor de N-VA-fractie een evidentie.

Het schepencollege deelde mee dat zij dit gaan bekijken en aanpassen indien mogelijk.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is