N-VA vraagt behoud en herwaardering kerkhof rond Sint-Pauluskerk te Vollezele

Op 9 augustus 2014, over deze onderwerpen: Begraafplaatsen

Het gemeentebestuur van Galmaarden wenst het kerkhof rond de kerk in Vollezele te ontruimen voor het creëren van een groene ruimte. Het kerkhof heeft evenwel een uniek historisch en esthetisch belang voor de dorpskern van Vollezele. N-VA Galmaarden wil dit kerkhof daarom behouden en herwaarderen om zijn historische waarde.

Op de gemeenteraad van 29 juli 2014 deed de N-VA een voorstel om het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 2011 tot ontruiming van het kerkhof op te heffen en als alternatief het nodige te doen om deze historische site te herwaarderen en te onderhouden. Voor de N-VA is het belangrijk dat het kerhof behouden blijft met het bestaande geheel van graven, tombes, graftekens, beplanting, omhaging en ommuring. De CD&V-meerderheid verwierp dit voorstel tot herziening helaas unaniem.

Het voornemen van het gemeentebestuur om meer dan 140 graven, grafzerken en de gedenktekens te verwijderen op het kerkhof rond de Sint-Pauluskerk is een historische vergissing” stelt N-VA raadslid Jonas De Boeck. “Het kerkhof paalt aan de beschermde kerk en geeft een uniek en intact overzicht van ongeveer 110 jaar aan graven en graftekens van alle lagen van de bevolking.

Het type van kerkhoven dat de kerken traditioneel omringden, wordt steeds zeldzamer in Vlaanderen. Door de geplande ontruiming gaat dit belangrijk historisch erfgoed onherroepelijk verloren. “Het voornemen van de burgemeester om er een zogenaamde “verpozingsruimte” te creëren, getuigt van een totaal gebrek aan respect voor het historisch karakter van het kerkhof en voor de begraven overledenen en hun families. De N-VA blijft dan ook aandringen op het behoud en het herwaarderen van het kerkhof rond de Sint-Pauluskerk in Vollezele” besluit De Boeck.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is