N-VA vraagt duidelijk beleid rond lokale middenstand in Galmaarden

Op 29 augustus 2013, over deze onderwerpen: Lokale middenstand

Meer en meer handelaars sluiten de deuren in de gemeente Galmaarden. Volgens N-VA Galmaarden moet er duidelijk een visie komen om de gemeente aantrekkelijker te maken voor handelaars.

Schepen Armand Biesemans gaf aan dat meer en meer handelaars de deuren sluiten. N-VA Galmaarden wenst het debat te voeren op basis van objectieve standpunten. De partij wil meewerken aan een ondernemingsgezind klimaat in de gemeente met een duidelijk beleid en visie.

Geen middenstandsraad meer

Een eerste pijnpunt volgens N-VA is het verdwijnen van de lokale middenstandsraad. Die raad ontbond zich in mei 2013. Naar eigen zeggen is de gemeente te klein voor een samenwerkingsverbond voor handelaars. Het verdwijnen van de middenstandsraad zorgt er wel voor dat ideeën vanuit de handelaars niet meer gebundeld worden en er weinig tot geen aanbevelingen of adviezen aan het gemeentebestuur worden aangeleverd. N-VA hoopt dan ook dat frisse ideeën omtrent lokale economie blijven doorstromen naar de beleidsmakers, zeker wanneer deze gedragen worden door de lokale middenstand.

Duidelijk beleid nodig

N-VA Galmaarden grijpt de Winkelnota van de Vlaamse regering aan om de situatie te verbeteren. Zo kon de gemeente een project ingediend hebben binnen het project ‘Ondernemingsvriendelijke gemeente’ dat als prioriteit een kernversterkend winkelbeleid heeft. Jammer genoeg gebeurde dit niet. Ook wil N-VA dat het gemeentebestuur rekening houdt met de ruimte voor onze handelaars. De partij verwijst naar de parkeerplaatsen die zullen verdwijnen door de verwachte kerkmuur rond de Sint-Pieterskerk. Ten slotte wenst N-VA dat werk gemaakt wordt van een commercieel strategisch plan waarvoor de Vlaamse regering een leidraad heeft opgemaakt. Ook de uitbouw van een ondernemingsloket blijft een speerpunt voor N-VA.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is