N-VA vraagt meer publiciteit voor verkoop van OCMW-gronden

Op 25 april 2014, over deze onderwerpen: OCMW

In het begin van deze legislatuur werd aangekondigd dat 69 OCMW-gronden zouden worden verkocht. Op de OCMW-raad van 23 april 2014 werd de goedkeuring gevraagd voor de verkoop van drie percelen te Galmaarden. De N-VA blijft zich verzetten tegen de beperkte publiciteit die het OCMW-bestuur voor de verkoop van gronden houdt

De N-VA onthield zich op de zitting van april 2014 bij de vraag tot goedkeuring van drie percelen te Galmaarden. De werkwijze van het OCMW bestaat eruit dat eerst de pachters worden aangeschreven en bij hun goedkeuring pas wordt overgegaan tot een beperkte publicatie in het lokaal magazine ‘Rondom’. Voor de N-VA is dit te beperkt om alle burgers de kans te geven om op deze gronden te bieden.

Op mijn vraag tot een bredere publiciteit werd negatief geantwoord” aldus raadslid Renelde Wielant. “De kostprijs van die publicaties zou te hoog oplopen. Nochtans kan de gemeente dit perfect op gemeentelijke website gebeuren of via het gemeentelijke magazine ‘Samen’.

OCMW-voorzitter Marc Deteye (CD&V) zou het idee onderzoeken. De N-VA verwijst hierbij nogmaals naar een omzendbrief van 12 februari 2010 waaruit blijkt dat onderhandse verkoop van onroerend goed de uitzondering moet blijven en dat voldoende publiciteit gevoerd moet worden. Dit draagt ook bij aan een betere prijs en dus inkomst voor het OCMW.

Als het OCMW haar patrimonium wil verkopen om inkomsten te verkrijgen, dan kan ze het beter meteen goed doen. Onze partij hoopt hierbij dat alle burgers in de toekomst een kans krijgen om tijdelijk een bod te kunnen indienen voor een onroerend goed” besluit het N-VA-raadslid.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is