N-VA wil gevaarlijke verkeerspunten aanpakken!

Op 8 december 2021, over deze onderwerpen: 2. Verkeersveiligheid

De N-VA fractie vroeg op de laatste gemeenteraad naar een stand van zaken in verband met hun in september gestelde vraag naar de aanpak van de gevaarlijke voorrang van rechts-straten binnen de gemeente.

Wij willen dat er zo snel mogelijk actiepunten ondernomen worden (duidelijkere voorrangsaanduiding, waar nodig is haaientanden als wegmarkering of het aanbrengen van stopborden) en vragen nogmaals aan het schepencollege om samen met het agentschap Wegen en Verkeer en de lokale politie om de gevaarlijkste voorrangspunten in onze gemeente op te lijsten zegt gemeenteraadslid Filip Durant.

En dit naar analogie van de ons omringende buurgemeenten waar dit al in voege is. 

 

Deze specifieke vraag tot snelle actie komt er nadat de vorige tussenkomsten steevast werden doorverwezen naar latere momenten, of zoals door de burgemeester aangegeven "ten gepaste tijde".  Als N-VA fractie maken wij hiervan een prioriteit en dit naar analogie van de ons omringende buurgemeenten waar dit al in voege is stelt N-VA fractieleider Rudy Thiebaut.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is