NV-A wil voor C02-meettoestellen voor alle scholen van Galmaarden

Op 4 december 2020

Op de gemeenteraad van 24 november 2020 vroeg de N-VA-fractie om alle scholen in Galmaarden te voorzien van CO2-meettoestellen. De meerderheid was het voorstel genegen en gaat, na onderzoek,  bekijken om deze toestellen eventueel ter beschikking te stellen van de scholen.

CO2 is een stof die we uitademen. In drukbezette ruimten zoals klassen kan het meettoestel gebruikt worden als indicator voor de kwaliteit van de binnenlucht. Er is minder kans op verspreiding van het coronavirus via de lucht wanneer het CO2 gehalte in klaslokalen laag is zegt N-VA gemeenteraadslid Rudy Thiebaut .  

Hiermee willen wij bijdragen tot de instandhouding van de gezondheid van de schoolkinderen en het onderwijspersoneel en bovendien kunnen deze CO2-meters een educatieve invulling krijgen in het klasgebeuren gaat Rudy verder.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is