Samenvatting gemeenteraad september 2019

Op 20 oktober 2019

- N-VA gaat niet akkoord met de samenstelling van de deontologische commissie en stemt tegen!  Het huishoudelijk reglement van de deontologische code voor mandatarissen voorziet de oprichting van een deontologische commissie. Deze commissie waakt over de naleving van deze code en adviseert de raad over meldingen van inbreuken en klachten. N-VA stelde voor dat elke fractie één gemeenteraadslid kan afvaardigen in deze commissie en niet dat alle gemeenteraadsleden deel hiervan uitmaken. Dat zou enerzijds een eerlijke verdeling zijn die tegemoet komt aan het gelijkheidsbeginsel en anderzijds een betere en vlottere werking van deze commissie betekenen. De meerderheid wou dit niet, daarom stemde N-VA tegen dit agendapunt!

- N-VA vraagt aan de meerderheid of de gemeenteraadsleden feedback krijgen over de participatieavonden ingericht door de gemeente. Een verslag van deze participatieavonden zal opgemaakt worden.

- N-VA vraagt om het baantje die loopt van aan het perron van Tollembeek (richting Geraardsbergen) naar de Muylebeekstraat van verlichting te voorzien. Vele treinpendelaars nemen dit baantje om naar het perron en het treinstation te gaan. Momenteel gebruiken de mensen het lichtje van hun gsm om zonder ongelukken door dit baantje te kunnen gaan. Wij vragen dat de gemeente verlichting zou installeren om de veiligheid van de gebruikers te verhogen. De gemeente gaat dit onderzoeken!

- N-VA haalt de verkeerssituatie aan de school op de Herhout aan. Deze verkeerssituatie zou niet conform de verkeersregels zijn in verband met de voorrangsregeling. De meerderheid zegt hiermee bezig te zijn.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is