Van een school blijf je af. N-VA Galmaarden hekelt het onfatsoen van Jong CD&V Galmaarden.

Op 3 mei 2017

De week voorafgaand aan de paaseierenraap van Jong CD&V stond de paashaas van deze organisatie aan de schoolpoorten te flyeren en reclame te maken voor hun politiek gekleurd evenement.

Meer zelfs de paashaas begaf zich op de schoolbus wat absoluut niet kan. Hier begeeft men zich als het ware in het schoolgebeuren.

Als N-VA Galmaarden hebben we ons steeds voorgenomen dat wij zelf nooit naar de schoolpoorten stappen om aandacht te trekken voor onze politieke activiteiten. We vinden dat dit echt niet kan en de schoolomgeving neutraal dient zijn. Ook wij kunnen onze chocolaatjes voor onze Valentijnactie aan de ouders uitdelen bij de schoolpoort. Maar dit is zelfs nog nooit bij ons opgekomen.

Het principieel verbod van politieke activiteiten maakt sinds lang deel uit van de Vlaamse regelgeving en tot en met het voorontwerp van Onderwijsdecreet XXI is het voorschrift ongewijzigd gebleven.

Dit is dan ook een laakbare praktijk die echt onfatsoenlijk is en de neutraliteit van de scholen in gevaar brengt.

Er is zelfs een commissie zorgvuldig bestuur  die hierop toe kijkt.

Binnen het onderwijsdecreet is voorzien dat iedereen die denkt dat de regels met voeten werden getreden, binnen de 60 dagen na de feiten klacht kan indienen bij de commissie zorgvuldig bestuur waarvan de onderwijsadministratie het secretariaat doet. Sancties kunnen echter alleen worden opgelegd aan het schoolbestuur (bv. terugbetaling werkingsmiddelen) en niet aan derden die bij de inbreuk zijn betrokken. Dus eigenaardig genoeg is het nauwelijks mogelijk om de betrokken politici op de vingers te tikken. Binnen het kiesdecreet van 8 juli 2011 zijn alleen sancties voorzien voor inbreuken die binnen een periode van 3 maanden voorafgaand aan de verkiezingen gebeuren.

Toch wil dit niet zeggen dat er geen afwijzing van zulke praktijken kan gebeuren. Dat een partij eenzijdig jonge kinderen benadert en past al lang niet meer in de huidige politieke ethiek.

Het getuigd van onfatsoenlijk politieke cultuur en bewijst dat ook Jong CD&V Galmaarden besmet is met de oude politiek denkwijze en gedrag  van de CD&V-Galmaarden.

We vragen dan ook aan de schepenen van onderwijs Claudine Carels (CD&V) een duidelijk signaal dat politiek niet thuis hoort aan de schoolpoort en in de school. Tevens een publieke afwijzing van deze praktijken.

Dit zullen we als N-VA nooit doen. Een school moet neutraal kunnen blijven.                                              

Jean-Paul Souffriau

fractieleider N-VA Galmaarden

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is