Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 21 januari 2016, over deze onderwerpen: OCMW

De OCMW-raad van Galmaarden zal een eerste wijziging ondergaan deze legislatuur. N-VA-raadslid Peter Marquebreuck neemt afstand van zijn mandaat wegens verhuisplannen. Christophe Neyt wordt zijn opvolger. Peter Marquebreuck werd in 2012 door de N-VA-afdeling aangeduid als OCMW-raadslid, samen met …

Op 25 april 2014, over deze onderwerpen: OCMW

In het begin van deze legislatuur werd aangekondigd dat 69 OCMW-gronden zouden worden verkocht. Op de OCMW-raad van 23 april 2014 werd de goedkeuring gevraagd voor de verkoop van drie percelen te Galmaarden. De N-VA blijft zich verzetten tegen de beperkte publiciteit die het OCMW-bestuur voor de …