Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 3 maart 2017, over deze onderwerpen: Sint-Pieterskerk

Sinds de Sint-Pieterskerk van Galmaarden afbrandde, stapelen de spelletjes en beleid van oude politieke cultuur zich op. Hieronder de feiten en onze visie. We hopen dat u de tijd neemt om dit te lezen. Het is een hele boterham maar het belangt ook u aan. Door het “kat en muis”-spel dreigen de …

Op 14 mei 2016, over deze onderwerpen: Sint-Pieterskerk

Ondanks de oproep van N-VA Galmaarden tijdens de gemeenteraad van 26 april jongstleden om een werkgroep rond herbestemming van de kerk samen te stellen met een ruim maatschappelijk draagvlak, zet het college van schepenen en burgemeester de bevolking buiten spel. In plaats van experten vanuit alle …

Op 29 april 2016, over deze onderwerpen: Sint-Pieterskerk

N-VA wil niet dat de toekomst van de afgebrande kerk slechts door een beperkte werkgroep onderzocht wordt. Het gemeentebestuur heeft wel plannen in die richting, omdat het niet opportuun leek om nu al naar de inwoners te stappen en hen ook naar hun mening te vragen. Er zal nu een werkgroep gevormd …

Op 2 maart 2016, over deze onderwerpen: Sint-Pieterskerk

N-VA Galmaarden stelde op de gemeenteraad van 9 februari 2016 voor om in te schrijven op het initiatief van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans betreffende het opgestarte projectbureau om lokale besturen te ondersteunen bij …

Op 10 februari 2016, over deze onderwerpen: Sint-Pieterskerk

Op initiatief van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans werd een projectbureau opgestart dat lokale besturen moet ondersteunen voor de organisatie en begeleiding van een haalbaarheidsonderzoek voor de gedeeltelijke of …

Op 20 januari 2015, over deze onderwerpen: Sint-Pieterskerk

In een rondschrijven vraagt de N-VA Galmaarden aan de bevolking of ze hun mening kwijt willen over de nieuwe bestemming van de afgebrande kerk van Galmaarden. Ze zijn van oordeel dat de mensen moeten mee beslissen, nu het Bisdom geen voorstander is om een nieuwe kerk te laten bouwen. Op 11 mei 2008 …