Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 8 februari 2021

Aanleg van wachtbekkens op de Markrivier moeten Galmaarden en Herne beschermen tegen wateroverlast. Buffer- en wachtbekkens, dijken en pompen spelen een cruciale rol om Vlaanderen te beschermen tegen overstromingen. In heel Vlaanderen werden op strategische plaatsen wacht- en bufferbekkens aangelegd …

Op 12 januari 2021

N-VA keurt de aanpassing aan het strategisch meerjarenplan 2020–2025 niet goed en dient 2 amendementen in naar aanleiding van het inzamelen van afvalstoffen door ILVA! Op de laatste gemeenteraad van 2020 werd een aanpassing van het strategisch meerjarenplan voorgesteld. Onder meer de aanleg van …

Op 4 december 2020

Op de gemeenteraad van 24 november 2020 vroeg de N-VA-fractie om alle scholen in Galmaarden te voorzien van CO2-meettoestellen. De meerderheid was het voorstel genegen en gaat, na onderzoek,  bekijken om deze toestellen eventueel ter beschikking te stellen van de scholen. CO2 is een stof die we …

Op 1 december 2020

N-VA Galmaarden verzocht op de gemeenteraad van 24 november 2020 om het “Behoud van het Vlaams karakter van de gemeente Galmaarden” goed te keuren. Dit agendapunt bevat voorstellen om het Vlaams karakter van onze gemeente te benadrukken en anderstalige communicatie te verwerpen. Het voorstel werd …

Op 29 september 2020

Op de gemeenteraad van 15 september jongstleden steunde de volledige N-VA fractie de aanleg van extra parkeerplaatsen voor minder-validen ter hoogte van de apotheken te Galmaarden en Tollembeek. Ook een proefproject voor 3 kort-parkeerplaatsen (Max. 30 min) te Tollembeek draagt de goedkeuring van de …

Op 4 juli 2020, over deze onderwerpen: Gemeentelijk Onderwijs

Op de gemeenteraad van 30 juni stelde N-VA voor om in Galmaarden een “Zomerschool” op te richten. De Vlaamse Regering biedt deze mogelijkheid aan en voorziet een vergoeding van 25€ per dag per leerling. De bedoeling is om de opgelopen leerachterstand weg te werken via begeleiding op maat in kleine …